معنی کلمه تلازن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تلازن . [ ت َ زُ ](ع مص ) انبوهی کردن مردم و فراهم آمدن بر آب و جز آن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).