معنی کلمه نوخال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوخال . [ ن َ / نُو ] (اِ مرکب ) خالی سپید که بر ناخن افتد. فوفه . وَبَش . (یادداشت مؤلف ).