معنی کلمه لامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لامة. [ م َ ] (ع اِ) ترس . لام .

کار ملامتناک .

زره . (منتهی الارب ). جامه ای از حلقه های آهن . (برهان ).