معنی کلمه لامت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لامت . [ م ُ ] (اِخ ) ژان کنتس دو. نام زنی فتنه جوی . مولد فن تت (اُب ) (1756-1791 م .).