معنی کلمه ضواع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضواع . [ ض َوْ وا ] (ع اِ) روباه . (منتهی الارب ).