معنی کلمه کوتاهی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوتاهی . (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان شیراز است و 209 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).