معنی کلمه تل گرفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تل گرفتن . [ ت ُ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) در تداول عامه جای گرفتن خوردنی جامدچون خمیر نان و لپه و نخود و لوبیا و باقلی و ماش وعدس در یکی از دو سوراخ بالای کام و این بیشتر کودکان شیرخواره را افتد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).