معنی کلمه شینه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شینه . [ ن َ ] (اِخ ) دهی است از بخش حومه شهرستان سنندج . سکنه ٔ آن 150تن . آب از چشمه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).