معنی کلمه نوح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوح . (ع ص ، اِ) ج ِ نائحة. (از اقرب الموارد).