معنی کلمه ضواضی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضواضی . [ ض ُ ] (ع ص ) سطبر درشت . (منتهی الارب ).