معنی کلمه نوجه ده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوجه ده . [ ن َ ج ِ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خانه از بخش شبستر شهرستان تبریز، در 3 هزارگزی جنوب شرقی شبستر و 15 هزارگزی جاده ٔ صوفیان به سلماس ، در جلگه ٔ معتدل هوائی واقع است و 1207 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش غلات و حبوبات ، شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).