معنی کلمه لامپروا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لامپروا. (فرانسوی ، اِ) نام نوعی ماهی سیکلوستوم استوانه ای شکل و طویل . مارماهی . نوعی از آن بهارگاه از دریا به شطوط و رودخانه ها در آید، پوستی بی فلس و چسبنده و گوشتی لذیذ و یک گز درازا دارد و نوع دیگر آن همیشه در آب های شیرین باشد.