معنی کلمه دواسب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دواسب . [ دُ اَ ] (اِخ ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان زنجان ، با 347 تن سکنه . آب آن از چشمه و قنات . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).