معنی کلمه شیله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شیله . [ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش چهاردانگه ٔ شهرستان ساری . سکنه ٔ آن 340 تن . آب آن از چشمه . صنایع دستی زنان ، شال وکرباس بافی است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).