معنی کلمه کوت آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوت آباد. (اِخ ) دهی از دهستان بزچلو است که در بخش وفس شهرستان اراک واقع است و 243 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).