معنی کلمه علی عامری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی عامری . [ ع َ ی ِ م ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن غالب عامری . مشهور به مجدالعرب و مکنی به ابوفراس . رجوع به علی مجدالعرب شود.