معنی کلمه علی طیبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی طیبی . [ ع َ ی ِ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) ابن عیسی اردبیلی انصاری . رجوع به علاءالدین طیبی شود.