معنی کلمه سیور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیور. [ س ُ ] (اِ) از انواع تیره ٔ ناژویان (مخروطیان ) که میوه های کروی دارد و در نقاط مرطوب میروید. (از گیاه شناسی گل گلاب ص 302).