معنی کلمه سیهج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیهج . [ س َ هََ ] (ع ص ) باد سخت و تند. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد).