معنی کلمه حلب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حلب . [ ح ُ ل ُ ] (ع ص ، اِ) حلوبة.

حیوانهای سیاه .

مردم ذی فهم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).