معنی کلمه کوپریلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوپریلی . [ ک ُ ] (اِخ ) محمدپاشا یکی از مقتدرترین صدراعظم های دولت عثمانی (متوفی 1072 هَ . ق .). وی نخست خزانه دار خسروپاشا، میرآخور قره مصطفی پاشا و بعد والی ایالات شام و قدس و طرابلس گردید. کوپریلی در سال 1061 به وزارت رسید، سپس حاکم طرابلس شد و پس از عزل در قصبه ٔ کوپری سکونت گزید. در سال 1066 در زمان صدارت «محمدپاشا» اجرای اصلاحات اساسی و اداره ٔ امور دارایی ارتش و دادگستری به وی محول گردید. در سال 1067 سرزمین «لیمنی » و جزیره ٔ «بوزجه » را فتح کرد.مدت صدارت وی در زمان سلطان محمدخان و بعد از آن پنج سال و سه ماه و ده روز بود. (فرهنگ فارسی معین ).