معنی کلمه قیه لی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قیه لی . [ ق َ ی َ ] (اِخ )دهی است از دهستان نازلو بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه .آب آن از شهرچای . محصول آن غلات ، چغندر و حبوب . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا جوراب بافی است . راه ارابه رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).