معنی کلمه حلاجت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حلاجت . [ ح ِ ج َ ] (ع اِمص ) پنبه زنی . ندافی . حلاجی . (آنندراج ).