معنی کلمه حلاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حلاة. [ ح َ ] (ع اِ)حلاة سیف و حلی سیف ؛ پیرایه ٔ شمشیر. (منتهی الارب ).