معنی کلمه گرائی خان جان ب... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرائی خان جان بیگی . [ گ َرْ را ب َ ] (اِخ ) یکی از طوایف ایل قشقائی ایران و مرکب از 150 خانوار است که در جرکان سکونت دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 81).