معنی کلمه ضوائن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضوائن . [ ض َ ءِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ ضائنة. (منتهی الارب ).