معنی کلمه زاویه ٔ حمزة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زاویه ٔ حمزة. [ ی َ ی ِ ح َ زَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل . واقع در 27هزارگزی باختر بخش گرمی و 12هزارگزی راه شوسه ٔ گرمی به اردبیل . منطقه ٔ آن کوهستانی و سردسیر و سکنه ٔ آن 326 تن شیعه ٔ ترکی زبانند. آب این ده از چشمه و محصول آن غلات و حبوب است . شغل اهالی آن زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).