معنی کلمه تکنیص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تکنیص . [ ت َ ] (ع مص ) بینی جنبانیدن به فسوس . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): کنصت الشیاطین لسلیمان استهزاء. (از اقرب الموارد).