معنی کلمه تکمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تکمه . [ ت ِ م ِ ] (اِ) ابریشم زردوزی و زری اعلا. (ناظم الاطباء).