معنی کلمه وابند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وابند. [ ب َ ] (اِ مرکب ) در اصطلاح بنایان ، محل تقاطع دو دیوار.