معنی کلمه حکو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حکو. [ ح َک ْوْ ] (ع مص ) حکایت کردن . بازگفتن . نقل کردن . (منتهی الارب ). حدیث کردن . و این لغتی است در حکایت . (اقرب الموارد). رجوع به حکایة شود.