معنی کلمه کوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوار. [ ک َ ] (اِخ )مرکز دهستان کوار بخش سروستان شهرستان شیراز است و 542 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).