معنی کلمه کارنتینا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کارنتینا. [ رَ ] (اِ) مهلت چهل روزه . (دزی ج 2 ص 434).

محلی که در خلیجی تعبیه کنند برای قرنطین گذاشتن کشتی هائی که از نواحی امراض ساریه می آیند. (دزی ج 2 ص 434). قرنطینه .