معنی کلمه قیظان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قیظان . [ ق َ ] (اِخ ) مخلافی است به یمن و آن را مخلاف قیظان نامند و آن نزدیک به ذی جبله است . (از معجم البلدان ).