معنی کلمه لامارک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لامارک . (اِخ ) ژان باپتیست ، شوالیه دو. طبیعی دان فرانسوی . مولد بازن تَن (سُم ّ). شهرت وی بسبب انتشار کتابی است به نام گلهای فرانسه . و هم دائرةالمعارف گیاه شناسی و تصویر انواع را انتشار داد. (1744-1829 م .).