معنی کلمه ظبیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظبیة. [ ظَب ْ ی َ ] (اِخ ) مادر ابوموسی اشعری . و به روایتی نام وی طفیه است . (قاموس الاعلام ).