معنی کلمه قیصران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قیصران . [ ق َ / ق ِ ص َ ] (اِ) نام پرده ای است از موسیقی . (برهان ) (آنندراج ) : به جوش اندرون دیگ بهمنجنه به گوش اندرون بهمن و قیصران . منوچهری (از حاشیه ٔ برهان چ معین ).