معنی کلمه کهه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کهه . [ ک َ هََ / هَِ ] (اِ) اسم فارسی تبن است که نیز به فارسی کاه نامند. (فهرست مخزن الادویه ). در فرهنگ مخزن الادویه گفته اسم پارسی تبن است که کاه باشد. (از آنندراج ) (انجمن آرا). کاه = که . تبن . کاه . (فرهنگ فارسی معین ).