معنی کلمه حکرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حکرة. [ ح ُ رَ ] (ع اِ) آب مجتمع. (منتهی الارب ).