معنی کلمه خاکروبه کش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاکروبه کش . [ ب َ / ب ِ ک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) کسی که آشغال و خاکروبه را می برد. خاکروبه ای .