معنی کلمه یدعان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یدعان . [ ی َ دَ ] (اِخ ) وادیی است و در آن مسجدی است نبی صلوةاﷲ علیه را به لشکرگاه هوازن روز حنین . (یادداشت مؤلف ). جایی در وادی نخله ودر آنجا حضرت نبوی مسجدی دارد. (از معجم البلدان ).