معنی کلمه قیروانات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قیروانات . [ ق َ رَ ] (ع اِ) ج ِ قیروان . (اقرب الموارد). رجوع به قیروان شود.