معنی کلمه رافضی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رافضی . [ ف ِ ضی ی ] (ص نسبی ) منسوب است به رافضة که جماعتی از شیعیانند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).