معنی کلمه هاجة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هاجة. [ ج َ ](ع اِ) غوک ماده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ). ضفدع ماده . ج ، هاجات . تصغیر آن هُوَیجه . هُیَیْجه . (از اقرب الموارد).