معنی کلمه کهندان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کهندان . [ ] (اِخ ) از طسوج جهرود. (تاریخ قم ص 119). رجوع به نزهة القلوب ج 3 ص 63 و ماده ٔ بعد شود.