معنی کلمه طبره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبره . [ طَ ب َ رَ ] (اِخ ) از طسوج جبل است . (تاریخ قم ص 118).