معنی کلمه ضهزم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضهزم . [ ض ِ زِ ] (ع ص ) ناکس و فرومایه . (منتهی الارب ).