معنی کلمه خواجه حصاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خواجه حصاری . [ خوا / خا ج َ / ج ِ ح َ / ح ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش رزن شهرستان همدان . هوای آن سرد و آب آن از قنات ، محصول آن غلات و لبنیات است . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).