معنی کلمه نوآئین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوآئین . [ ن َ / نُو ] (ص مرکب ) رجوع به نوآیین شود.