معنی کلمه ابوروح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوروح . [ اَ ] (اِخ ) اللاخونی . از روات است .